Richtlijnen reserveren

Bedankt voor jullie reservering!

Graag wijzen wij jullie op de volgende richtlijnen;

  • Gasten uit hetzelfde huishouden kunnen gezamenlijk aan een tafel zitten. Voor gasten die niet uit hetzelfde huishouden komen geldt dat er maximaal 2 personen aan een tafel binnen 1,5 meter kunnen zitten. Kom je met meer? Geef dit aan bij de reservering, dan proberen wij met inachtneming van de 1,5 meter een gezellige opstelling te creëren.
  • Wij hanteren shifts met daarbij behorende eindtijden zoals te zien in de reserveringsbevestiging.
  • Wij houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM en de Overheid m.b.t. afstand en hygiëne.
  • Indien er gezondheidsklachten zijn zoals bepaald door het RIVM vragen wij jullie de reservering tijdig te annuleren.
  • Wij hanteren deze periode een deurbeleid en zijn bevoegd om gasten te weigeren indien deze ziekteverschijnselen vertonen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.